Jan van GoyenSchenkingen en legaten aan de stichting Gouden Eeuw Gorinchem

Door (jaarlijkse) giften kunt u de stichting steunen. Van de ontvangen gelden zullen schilderijen, tekeningen of etsen aangekocht worden. Tevens ontvangt u periodiek een nieuwsbrief, zult u worden uitgenodigd voor lezingen en andere culturele activteiten die met de Gorcumse 17de eeuw te maken hebben.

De Stichting Gouden Eeuw Gorinchem heeft een ANBI–status.

Er zijn vijf vormen waarin u kunt schenken aan
de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem.


1. Het schenken van eenmalige bedragen

Bij meer dan 1% van uw totale inkomen en niet meer dan 10% ervan is deze schenking aftrekbaar van uw inkomstenbelasting

2. Het periodiek schenken van bedragen
Indien deze schenking, minimaal € 1000, een vast bedrag per jaar bedraagt en gedurende vijf jaar wordt gegeven en bovendien is vastgelegd in een notariële akte, dan is dit bedrag volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

3. Het testamentair nalaten
U kunt een bedrag van Uw nalatenschap aan de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem nalaten.

4. Het betalen van successierechten met een schilderij, tekening of ets
Voor deze vorm van schenken kan de heer mr P.A. van Rooijen,
Appeldijk 35, 4201 AE Gorinchem u alle inlichtingen geven.
U kunt hem bereiken via pav.rooijen(at)wxs.nl
of telefonisch via 0183-632788. U kunt hem ook een brief schrijven.

5. Het schenken van een schilderij, tekening of ets
Indien u een schilderij, tekening of ets aan de Stichting zou willen schenken, omdat u vindt dat het kunstwerk in Gorinchem behoort, dan stellen wij dit bijzonder op prijs. Wij zouden u dan willen verzoeken contact op te willen nemen met de heer Rob Kreszner, conservator van het Gorcums Museum, R.Kreszner@gorinchem.nl of telefoon 0183-632821
of drs. B. Biemans MA, kunsthistoricus, b.biemans(at)gmail.com voor het maken van een afspraak.