Jan van GoyenNieuwsbrief herfst 2012 en winter 2012/2013:
Allereerst willen wij de heer Peter van Rooijen van het Accountantskantoor Van Rooijen Accountants in Gorinchem hartelijk danken voor het penningmeesterschap dat hij vanaf de oprichting van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem in 2008 tot ultimo 2012 heeft verricht. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele administratieve en fiscale werk dat hij voor onze stichting heeft uitgevoerd. Wij zijn echter verheugd dat wij kunnen melden dat zijn broer Paul van Rooijen, eveneens werkzaam bij Van Rooijen Accountants, het penningmeesterschap per 1 januari 2013 heeft overgenomen.

Ondanks dat het Gouden Eeuw Team in deze periode geen schilderij van een Gorcumse Oude Meester heeft verworven, is men toch met een veelheid van activiteiten bezig geweest.


Op 6 september 2012 hebben Annet Ardesch en Bert Biemans op Eind 24 in Gorinchem samen met burgemeester IJssels en plaatsvervangend brandweercommandant Gijsbert van Pinxteren in het bijzijn van bestuursleden van vele culturele instellingen uit Gorinchem een gedenkplaat ter ere van Jan en Nicolaes van der Heyden onthuld. Jan heeft op het Eind 24 zijn eerste kinderjaren doorgebracht en Nicolaes is er op 18 juni 1640 geboren. Wij hebben met opzet ook aandacht aan Nicolaes besteed omdat hij samen met Jan de brandspuit heeft uitgevonden. In 1671 hebben de Staten van Holland aan beiden het patent voor het scheprad en de slangenpomp verleend en in 1677 aan beiden voor de slangenbrandspuit. In 1641 is het gezin Van der Heyden naar Gasthuisstraat 36 verhuisd waar het tot 1646 heeft gewoond. Hier werden Gijsbert in 1642 en Joost in 1646 geboren. Daarna verhuisden de Van der Heydens naar Amsterdam. Van 1681 tot aan zijn dood heeft Jan in de Koestraat 5 gewoond waar in 1912 aan de gevel een prachtige gedenksteen is aangebracht.

v.l.n.r. Annet Ardesch, Bert Biemans,  plv. brandweercommandant G.van Pinxteren en burgemeester P. IJssels
v.l.n.r. Annet Ardesch, Bert Biemans,
plv. brandweercommandant G.van Pinxteren en burgemeester P. IJssels
Foto: Dries de Swart

 

Gedenkplaat Heyden
Gedenkplaat Eind 24, Gorinchem

Gedenksteen Heyden
Gedenksteen Koestraat 5, Amsterdam

 

Wij zijn nu in gesprek met de eigenaar van pand Gasthuisstraat 36 in Gorinchem om ook daar een plaquette voor Jan en Nicolaes van der Heyden aan te brengen.

De eigenaren van Molenstraat 29 in Gorinchem hebben eveneens toegezegd dat op hun gevel een plaquette ter nagedachtenis van de 17de eeuwse schilder Joachim Camphuysen aangebracht mag worden.

Op zondag 7 oktober 2012 heeft Bert Biemans in het Museum Albert van Dijck in de Belgische gemeente Schilde, bij Antwerpen, ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling over de Nieuwe Haagse School een voordracht gehouden. Op 21 november 2012 heeft Bert Biemans in het Gorcums Museum in het kader van de tentoonstelling ‘Jan van der Heyden, de Nederlandse Leonardo da Vinci’, in het auditorium een lezing gehouden over de schilderijen van Jan van der Heyden.

Op 25 november hebben Annet Ardesch en Bert Biemans de kunstbeurs de PAN in de RAI in Amsterdam bezocht. Hoewel er enkele schilderijen van Gorcumse schilders te koop werden aangeboden, is er, in tegenstelling tot het jaar daarvoor, geen aankoop gedaan.

Daar er een interessant schilderij van Aert van der Neer op de decemberveilingen Oude Meesters van Sotheby’s in Londen werd aangeboden zijn Annet Ardesch en Bert Biemans op zondag 2 december naar Londen afgereisd om het schilderij ter plekke te bestuderen. Het schilderij, een landschap bij nacht, bleek toch enkele gebreken te vertonen, waardoor van een bieding werd afgezien. Wel is de gelegenheid aangegrepen om een beroemde tekening van een oude man van Raphaël, afkomstig van het kasteel Chatsworth House, Devonshire, die enkele dagen later bij de veiling voor € 36 miljoen is verkocht, te bekijken evenals het genre schilderij van Jan Steen dat op dezelfde veiling rond € 6 miljoen opbracht.


Tijdens het Kerstdiner van de Gorcumse Open Tafel, een instelling die in 1964 door de Gorcumse burgemeester Ridder Van Rappard werd opgericht, op 19 december 2012 in Hotel Gorinchem heeft het Gouden Eeuw teamlid Annet Ardesch uit handen van burgemeester P. IJssels een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontvangen. Zij kreeg deze eervolle onderscheiding onder andere voor haar werkzaamheden voor de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem, waar zij sinds de oprichting in 2008 aan verbonden is.

Ridder Annet Ardesch
v.l.n.r. burgemeester P. IJssels en Annet Ardesch
Foto: E. Bonefaas

Op 24 januari 2013 heeft Bert Biemans in het kerkgebouw De Heul in Gorinchem voor de Christelijke Vrouwenvereniging De Passage een lezing gegeven over de schilderijen van Jan van der Heyden en over het schilderij de Burger van Delft en zijn Dochter van Jan Steen.

 

Op de Oude Meestersveilingen van Sotheby’s in januari/februari 2013 in New York werd een schilderij van Govaert Camphuysen aangeboden. Bij nadere bestudering ervan via internet en het ter plekke laten bekijken door een expert is besloten niet op het schilderij te bieden. Uiteindelijk heeft niemand op het schilderij geboden waaruit blijkt dat we een goede beslissing hebben genomen.

Op 5 februari 2013 zond de NTR op Nederland 2 de zevende aflevering uit van de serie ‘De Gouden Eeuw’ met als onderwerp ‘De prijs van kunst’. Ter voorbereiding van deze aflevering hebben wij bijna twee uur met de redacteur van het programma over de verschillende aspecten van de kunstmarkt gesproken onder andere over het aantal vervaardigde schilderijen in de 17de eeuw in de Republiek. Wij hebben hem ook verwezen naar de doctoraalscriptie van Bert Biemans die eveneens op deze website te lezen is en waarin aannemelijk gemaakt is dat het aantal 1 miljoen schilderijen is. Desondanks werd er in de aflevering door Eric Domela Nieuwenhuis een schatting van vijf miljoen genoemd wat gezien het aantal schilders, inwoners en woningen/gebouwen in de 17de eeuw onmogelijk is.

Op 9 februari 2013 heeft Bert Biemans in Gorinchem een expositie van Annelies Dölle en Annet Ardesch geopend. Deze expositie genaamd, ‘Gezichtspunten’ laat abstracte schilderijen van Annelies Dölle zien en fotografisch werk en figuratieve schilderijen van Annet Ardesch, waarbij de inwoners van de stad Gorinchem centraal staan.

v.l.n.r. Annelies Dölle, Bert Biemans, Annet Ardesch
Foto: Everdien Hamann


Op 14 februari 2013 hebben Annet Ardesch en Bert Biemans in Amsterdam een gesprek gehad met mw. Jungyoon Yang, promovenda Kunstgeschiedenis aan de Universteit van Amsterdam en afkomstig uit Zuid-Korea, over verschillende onderwerpen van de Gouden Eeuw en mogelijkheden van samenwerking tussen Gorinchem/Nederland en Zuid-Korea.

v.l.n.r. Bert Biemans en Jungyoon Yang
Foto: Annet Ardesch

Het bezoeken van kunstbeurzen en veilingen heeft de nodige kosten met zich meegebracht. Daarom zal het jaar 2013 mede in het teken staan van het aantrekken van nieuwe sponsors en mogelijke nieuwe schilderijen van Gorcumse Oude Meesters. De eerste afspraken met potentiële sponsors zijn al gemaakt.

naar alle Nieuwsbrieven