Jan van GoyenNieuwsbrief zomer en winter 2011/2012:
Op 24 juni 2011 vond in het Gorcums Museum de onthulling van het prachtige schilderij van Joachim Camphuysen plaats. Burgemeester P. IJssels en de directeur van de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, de heer P.Hoogendoorn verrichtten in het bijzijn van vele belangstellenden de onthulling.


v.l.n.r. De heren Hoogendoorn, Biemans en IJssels voor het schilderij van Camphuysen.
Foto Annet Ardesch

 


Het Gouden Eeuw Team voor de nieuwe aanwinst.
Foto Erna Lambinon

Op 10 november 2011 bezochten Annet Ardesch en Bert Biemans de opening van de tentoonstelling ‘Het Bloemaert-Effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw’ in het Centraal Museum in Utecht (www.centraalmuseum.nl) door dr. Marcel Roethlisberger uit Zwitserland, die samen met de eveneens aanwezige dr. Marten Jan Bok, de grote Bloemaert-kenner is. Wij hebben tijdens de openingsavond uitgebreid kennis gemaakt met zowel de heer Roethlisberger als met dr. Gero Seelig, conservator van het Staatliches Museum Schwerin(D), een specialist op het gebied van de tekeningen van Abraham Bloemaert.


v.l.n.r.mevr. Roethlisberger, dr. Marcel Roethlisberger, Bert Biemans en Gero Seelig.
Foto Annet Ardesch

De tentoonstelling ‘Der Bloemaert-Effect! Farbe im goldenen Zeitalter’ zal van 24 februari tot 28 mei 2012 in het Staatliches Museum Schwerin (www.museum-Schwerin.de) te zien zijn.
Op 20 november 2011 heeft het Gouden Eeuw Team in gezelschap van de heer Marius Cloostermans en mevrouw Everdien Hamann de kunstbeurs De Pan in de RAI in Amsterdam bezocht. Bij de stand van Floris van Wanroij Fine Art werd een fraai schilderij van Jan Olis, ‘Een portret van een herder’, opgemerkt. Geheel afwijkend van de Rembrandteske tronie van Olis, die zich al in het Gorcums Museum bevindt, was dit schilderij licht en kleurrijk en daardoor een goede aanvulling op de collectie. Na ampele onderhandelingen en het vinden van een financier voor het schilderij kon het Gouden Eeuw Team al op 25 november 2011 aankondigen dat het schilderij verworven kon worden. Op 19 december 2011 werd het schilderij in het Gorcums Museum onthuld door de Gorcumse wethouder van Cultuur, mevrouw Trix van der Torren en de directeur van Poort6, sponsor van het schilderij, de heer Dick van Zanten. Poort6 heeft het schilderij in langdurig bruikleen gegeven aan de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem, die het weer in langdurig bruikleen geeft aan de gemeente Gorinchem in casu het Gorcums Museum.

Mevr. Trix van der Torren en de heer Dick van Zanten
Foto Annet Ardesch


Bert Biemans en de heer Dick van Zanten
Foto Annet Ardesch


v.l.n.r. de heren Van Zanten, Biemans en Dunsbergen bij het tekenen van de bruikleenovereenkomst tussen Poort6 en de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem.
Foto Annet Ardesch


In januari 2012 heeft een afstammelinge van de in 1603 in Gorinchem geboren schilder Aert van der Neer, mevrouw Monique Feyen-Verbelen uit Oud-Turnhout, België ons benaderd met de vraag of Aert van der Neer wel bediende was geweest in dienst van de heren van Arkel zoals in een aantal biografieën wordt vermeld. De archivaris van het Regionaal Archief in Gorinchem, de heer René van Dijk, heeft onderzoek verricht naar de Heren van Arkel en hij meldt dat met het sneuvelen van Willem van Arkel in 1417 de hoofdtak van de familie uitstierf. Maar zijtakken en bastaarden zorgden voor het voortbestaan van de naam. Tot zijn overlijden op 18 februari 1616 was jonker Roelof van Arkel drossaard van Gorinchem. Dus dan zou Aert van der Neer, die in 1603 geboren is, bij Roelof kinderarbeid hebben moeten verrichten. Op grond van deze bevindingen zullen wij het in dienst zijn van Aert van der Neer bij de Van Arkels niet meer in onze beschrijvingen vermelden.

In februari 2012 ontstond een discussie over het geboortehuis van Jan van der Heyden in Gorinchem. De heer René van Dijk, archivaris bij het Regionaal Archief Gorinchem had in de archieven gevonden dat in 1639 de vader van Jan van der Heyden, Jan Goris, later Van der Heyden genaamd, het huis De Eland op Eind 24 had gekocht. Daar Jan in 1637 is geboren is het niet zeker waar hij geboren is. Op Eind 24 heeft hij een jaar gewoond daar bij de jaarwisseling van 1640/41 de familie naar het huis De Wetering, Gasthuisstraat 34 verhuisde, waar het gezin tot 1646 gewoond heeft, waarna het naar Amsterdam vertrok. Aldus de bevindingen van de heer René van Dijk.

Eind 24, het derde huis van links.
Foto: Annet Ardesch 

In februari 2012 werden we door de heer Allard van Haeften uit Amsterdam benaderd over de omstreeks 1663 in Gorinchem geboren schilder Nicolaes (Walraven) van Haeften. Volgens de eerder genoemde archivaris de heer René van Dijk heeft de jonge Van Haeften tot ongeveer 1670 in Gorcum gewoond, waarna hij met zijn ouders naar Rotterdam is vertrokken. Er wordt verder onderzoek naar deze schilder gedaan en in de eerste week van juli 2012 zal in de galerie van de Londense kunsthandelaar Johnny van Haeften, 13 Duke Street in Londen (www.johnnyvanhaeften.com) een expositie worden gehouden met dertig olieverfschilderijen en tekeningen van Nicolaes van Haeften.

De tweede helft van 2011 heeft naast het opsporen van schilderijen van Gorcumse schilders en het uitwisselen van informatie ook in het teken gestaan van het verkrijgen van nieuwe financiers voor de te verwerven schilderijen. Wij zijn verheugd in deze Nieuwsbrief te kunnen vermelden dat het de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem gelukt is om de aankoop van schilderijen van Gorcumse Oude Meesters in de nabije toekomst veilig te stellen.

naar alle Nieuwsbrieven