Jan van GoyenNieuwsbrief winter 2010 en lente 2011:
De winter 2010/2011 heeft onder andere in het teken gestaan van lezingen door de voorzitter, Bert Biemans. Op 8 februari 2011 heeft hij bij de Lionsclub Alblasserwaard in de Groote Sociëteit in Gorinchem een lezing gehouden over de Gouden Eeuw. Daarna gaf hij op 16 februari in Hotel Gorinchem een voordracht voor de Gorcumse Open Tafel, over het schilderij van de in 1603 in Gorinchem geboren Aert van der Neer, dat in 2010 door het Gouden Eeuw Team voor het Gorcums Museum was aangekocht.

Op 23 februari hield Biemans een voordracht over de economische en kunsthistorische ontwikkeling van de Republiek in de 17de eeuw, in de uit 1768 stammende Leidse Sociëteit Amicitia. Bovendien besprak hij het beroemde schilderij ‘De burger van Delft en zijn dochter’ van Jan Steen uit 1655, dat in het Rijksmuseum hangt. Hierin betoogde hij dat het schilderij geen portret maar een genrestuk is. De vrouw is geen bedelares maar iemand, zoals de vrouw van een bakker, die haar geld van achterstallige rekeningen komt opeisen. De moraal van het verhaal is, ‘Betaal op tijd uw rekeningen, want op een dag als u rustig op uw stoep in het zonnetje zit, wordt u aangesproken door uw schuldeiser. Schande komt over u want u wordt gadegeslagen en men vertelt het voort’.

Goldstein video

Op 23 maart hebben Annet Ardesch en Bert Biemans op uitnodiging van ABN AMRO MeesPierson een bezoek aan de TEFAF in Maastricht gebracht. Daar gingen zij op zoek naar schilderijen van in Gorinchem geboren schilders. Zij troffen er schilderijen van onder andere Aert van der Neer, Jan Olis en Gerard van Kuyll aan.

Op 11 april is er in de bestuursvergadering van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem besloten dat de heer Rob Kreszner uit het Gouden Eeuw Team zal treden. Hij wordt adviseur van het bestuur van de Stichting. Tevens is besloten de website van de Stichting in het Engels te laten vertalen.

Op 15 april heeft het Gouden Eeuw Team het afscheidscollege van Professor Eric Jan Sluijter, hoogleraar kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit van Amsterdam, bijgewoond in de aula van de universiteit aan het Spui in Amsterdam. Op de afscheidsreceptie daarna in de bibliotheek werden weer enkele belangrijke contacten gelegd.

Op 10 mei werd er door het Gouden Eeuw Team voor de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem bij Sotheby’s Amsterdam op de veiling Oude Meesters een prachtig schilderij van de in 1601 in Gorinchem geboren schilder Joachim Govertsz Camphuysen gekocht. Dit is het eerste schilderij dat door de Stichting zelf is aangekocht en dat in langdurig bruikleen is gegeven aan het Gorcums Museum. De financiering van het schilderij is grotendeels mogelijk gemaakt door de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost.

Op 24 mei verscheen er een groot artikel in het weekblad De Stad Gorinchem. In een interview met Annet Ardesch en Bert Biemans wordt uitgebreid ingegaan op de aankoop van het schilderij van Camphuysen en het belang voor de Gorcumse gemeenschap.

Annet Ardesch en Bert Biemans
Annet Ardesch en Bert Biemans pakken het schilderij uit
foto: Dries de Swart


Zo wordt het geboortehuis van Joachim Camphuysen in de Molenstraat 29 genoemd, een nog bestaand historisch pand waar nu op de begane grond een kapperszaak is gevestigd.

Bert Biemans enP.Hogendoorn
Molenstraat 29, Gorinchem
Foto: Annet Ardesch


De onthulling van de Camphuysen vindt op 24 juni plaats door de burgemeester van Gorinchem en de directeur van de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost. Het was belangrijk dit schilderij aan te kopen omdat Joachim Camphuysen en Aert van der Neer elkaar gekend hebben. Beide schilders zelfs in 1633 aan één schilderij gewerkt en dat ook beide gesigneerd. In het Gorcums Museum zullen de schilderijen van Camphuysen en dat van Van der Neer dan ook naast elkaar hangen.

De archivaris van het Regionaal Archief Gorinchem en Omstreken, de heer René van Dijk, heeft onderzoek gedaan naar de geboorteplaats van Aert van der Neer. Hij heeft het trouwboekje van zijn ouders gevonden en daarin staat dat zij op 29 december 1602 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. De drie verticale streepjes voor hun naam bewijzen dat zij enkele weken later inderdaad getrouwd zijn. Zijn vader heette destijds Aegrom Aertsz van den Bosch en noemde zich later Van der Neer en zijn moeder heette Aeltge Jans van Gorcum. Blijkbaar gebeurde zo’n naamswijziging vaker: de vader van Jan van der Heyden heette eerst Goris en later Van der Heyden. In 1603, toen Aert van der Neer geboren werd, woonden zijn ouders in Gorinchem. Hiermee is voor eens en altijd aangetoond dat Aert van der Neer niet in Amsterdam maar in Gorinchem geboren is.

pic
Trouwboekje ouders Aert van der Neer.
Foto: Annet Ardesch 


naar alle Nieuwsbrieven