Jan van Goyen


Nieuwsbrief winter 2009 en voorjaar 2010:
In de afgelopen periode is het Gouden Eeuw Team zeer actief geweest. Zowel in het leggen van contacten, als in het nog meer bekendheid geven aan de Gouden Eeuw in Gorinchem, het (laten) bezoeken van veilingen van Oude Meesters en de aankoop van een prachtig schilderij van Aert van der Neer. Maar eerst willen we een omissie herstellen. In de herfst van 2009 heeft er in Gorinchem een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden, die we in de vorige Nieuwsbrief vergeten zijn te vermelden. Op 23 oktober 2009 is er in het recent gebouwde Hamelhuis op de Kortendijk door de Ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea, de heer Kim Young-won en de voorzitter van de Stichting Hendrick Hamel, de heer mr. Dick van Zanten, een intentieovereenkomst getekend inzake een Belgisch Nederlands Koreaans Centrum, dat in het Hamelhuis gevestigd gaat worden. De teamgenoten Annet Ardesch en Bert Biemans waren aanwezig bij deze plechtige gebeurtenis, die muzikaal werd opgeluisterd door de bekende harpiste Lavina Meijer.

Hamelhuis
De aanwezigen in de tuin achter het Hamelhuis

Op 29 december 2009 heeft het Team een bezoek gebracht aan de heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, vicevoorzitter van de Vereniging Rembrandt en lid van ons Comité van Aanbeveling. In het gesprek dat plaatsvond in het Maritiem Museum in Rotterdam, hebben we de werkzaamheden en de resultaten van onze Stichting van het afgelopen jaar kunnen uiteenzetten. We hopen dat de Stichting in de toekomst een beroep op de Vereniging Rembrandt kan doen. Op 30 december 2009 werd het restauratieatelier van Art Conservation in Vlaardingen bezocht. Hier werd het schilderij van Gerard van Kuijl ‘Slimheid gaat boven kracht’ gerestaureerd. De stand van zaken en de mogelijke einddatum van de restauratie werden met de restaurators de heer Piet van Dalen en mevrouw Dorien Smet besproken.

Smet
Dorien Smet voor het schilderij


 
Gouden Eeuw team met SmetGouden Eeuw Team met Dorien Smet

Als gevolg van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 keren helaas zowel voorzitter Bert Biemans als teamgenoot Annet Ardesch niet terug als wethouder respectievelijk als raadslid van de Gemeente Gorinchem. De TEFAF in het MECC-complex in Maastricht werd in 2010 van 18-27 maart gehouden. Het Team bracht een bezoek aan deze grootste kunstbeurs ter wereld op 26 maart. Daar er bij aankomst om omstreeks half twaalf in het complex een stroomstoring optrad, die naar verwachting enige tijd zou duren, werd het nabijgelegen Bonnefanten Museum bezocht. Vooral de afdeling met de Zuid-Nederlandse schilderkunst en de beelden van de heiligen uit de periode 1475 - 1625 kreeg de aandacht van het Team. Er bleef gelukkig voldoende tijd over om ’s middags op de TEFAF alle galeriehouders met Oude Meesters te bezoeken. Dit jaar waren er weinig nieuwe schilderijen van Gorcumse Meesters aanwezig, maar desondanks is het steeds weer een grootse ervaring om zoveel prachtige schilderijen bij elkaar te zien.

Gouden Eeuw Team TEFAF
Gouden Eeuw Team in versierde entree van TEFAF


Jan Steen Burger
Jan Steen,
Burger van Delft en dochter, 1655

Op zondag 14 maart 2010 heeft Bert Biemans in het kader van een speciaal zondagsprogramma van Theater Peeriscoop aan de Boerenstraat in Gorinchem, een voordracht over de Gouden Eeuw gehouden. Voor een volle zaal heeft hij een uur gesproken over het Raadsel van de Gouden Eeuw zowel in economisch als kunsthistorisch opzicht. Ook het schilderij ‘De burger van Delft en zijn dochter’ van Jan Steen uit 1655, dat in het Rijksmuseum hangt, werd vanuit deze invalshoeken door hem besproken met de verrassende conclusie dat de vrouw geen bedelares is maar een middenstandsvrouw, bijvoorbeeld de vrouw van een bakker, die het achterstallige geld opeist dat de burger schuldig is.

Op 22 april 2010 heeft Bert Biemans, tezamen met twee collega’s, na ruim tweeënhalf jaar afscheid genomen als wethouder van Gorinchem. De goed bezochte afscheidsreceptie vond plaats in de hal van het stadhuis. In zijn toespraak haalde burgemeester IJssels aan dat wethouder Biemans zich in zijn ambtsperiode zo zeer met cultuur heeft beziggehouden dat veel Gorcumers ten onrechte dachten dat hij wethouder Cultuur was.


v.l.n.r. oud-wethouders Akkerman, Van Santen, Biemans en burgemeester IJssels in de hal van het stadhuis in Gorinchem v.l.n.r. oud-wethouders Akkerman, Van Santen, Biemans en burgemeester IJssels in de hal van het stadhuis in Gorinchem
v.l.n.r. oud-wethouders Akkerman, Van Santen, Biemans
en burgemeester IJssels in de hal van het stadhuis in Gorinchem

Bij het afscheid van de Leerdamse wethouder mevrouw Tineke Dijkstra op 26 april 2010 in het Hofje van Aerden. in het centrum van Leerdam heeft Bert Biemans een uitgebreide rondleiding gekregen van een van de regenten van het Hofje en nazaat van Mevrouw Van Aerden. Vooral de schilderijen van Frans Hals, Pieter Claesz, Cornelis de Heem en Philips Koninck maken het zeer de moeite waard om het museumgedeelte van het Hofje te bezoeken. Bert Biemans werd op 1 mei 2010 tot gastconservator van het Gorcums Museum benoemd. Hij zal zich vooral met de Gorcumse Oude Meesters bezighouden, onder andere door onderzoek te verrichten en wetenschappelijke en museale contacten te onderhouden. Verder zijn er plannen tentoonstellingen te organiseren.

Op 17 mei 2010 werd in het Gorcums Museum onder leiding van directeur Rob Kreszner een feestelijke bijeenkomst gehouden ter ere van de onthulling van het gerestaureerde schilderij van Gerard van Kuijl ‘Slimheid gaat boven kracht’ en de onthulling van een recent door de Gemeente Gorinchem aangeschaft kunstwerk van de bekende Gorcumse kunstenaar P. Struycken (Gorinchem, 1939). Dit laatste werk, Structuur X, lak op perspex uit 1967, 100 x 100 cm, verworven op de Peter Stuyvesantveiling in Amsterdam door toedoen van het Gouden Eeuw Team is door de wethouders mevrouw Van der Torren en de heer Oostrum onthuld. De burgemeester van Gorinchem, P. IJssels en oud-wethouder Biemans hebben het rode laken van het prachtig gerestaureerde schilderij van Van Kuijl officieel verwijderd.

v.l.n.r. Bert Biemans en burgemeester Piet IJssels
v.l.n.r. Bert Biemans en burgemeester Piet IJssels
Foto:Dries de Swart

Op een veiling in Amsterdam werd op 18 mei 2010 door het Gouden Eeuw Team een uniek kleurrijk schilderij van de op 1603 in Gorinchem geboren Aert van der Neer verworven. Het schilderij met de titel ‘Een landschap met figuren op een pad naar een landhuis’ stamt uit circa 1643. Het heeft in 1984 in het Staatliche Museum in Berlijn gehangen en is van 1986 tot 2000 als bruikleen tentoongesteld in het Walraff- Richartz Museum in Keulen. Het schilderij wordt gefinancierd door de Gorcumse Stichting FOWW, die het schilderij na restauratie via een bruikleenconstructie aan het Gorcums Museum zal afstaan. Naast een mooie tekening van Abraham Bloemaert, is dit het derde schilderij dat de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem in haar tweejarig bestaan verwerft.

1
Aert van der Neer, olie op paneel,
47 x 63 cm, circa 1643

De Protestant Christelijke Ouderenbond ‘De Passage’ was, onder leiding van oud-raadslid mevrouw Jo van der Wal, op 20 mei 2010 ’s middags te gast bij het Gorcums Museum. De directeur van het Gorcums Museum en teamlid, Rob Kreszner en Bert Biemans hebben de circa 20 dames een uitleg over de Gouden Eeuw in Gorinchem gegeven, waarna zij een rondleiding kregen langs de schilderijen van Gorcumse Oude Meesters.
Het vierjaarlijkse congres van de Historians of Netherlandish Art, HNA vond deze keer in Amsterdam plaats. Van 26 tot en met 29 mei 2010 werden in de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam en enkele musea vele voordrachten gegeven en workshops gehouden over de verschillende kunsten in de periode 1500-1800 in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Circa 300 deelnemers uit vooral Europa en de Verenigde Staten en Canada hebben intensief van gedachten gewisseld over ondermeer de bouw- en schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw. Ook het Gouden Eeuw Team was aanwezig en heeft tijdens dit congres Gorinchem als geboorteplaats van onder andere Abraham Bloemaert, Jan van der Heyden en Aert van der Neer nog eens onder de aandacht kunnen brengen. Daarnaast zijn er vele contacten gelegd met deelnemers uit binnen- en buitenland.

1
2
Marten Jan Bok in de Lutherse Kerk
Foto: Annet Ardesch
Rob Krezner en Youngjoon Yang
Foto: Annet Ardesch

Op 4 juni 2010 heeft het Team een bezoek gebracht aan een belangrijke privé verzamelaar van Oude Meesters in het midden van het land. Na een plezierig verlopen bezoek heeft de verzamelaar toegezegd enkele schilderijen van Gorcumse Oude Meesters aan het Gorcums Museum te zullen legateren.

naar alle Nieuwsbrieven