Jan van GoyenNieuwsbrief zomer 2009:
De maand mei 2009 is voor de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem een turbulente, maar succesvolle periode geweest. Vanaf 1 mei 2009 is de voorzitter van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem, de heer drs. Bert Biemans MA, aangesteld als gastconservator 17de eeuwse schilderkunst van het Gorcums Museum.
Op 5 mei jl. heeft het Gouden Eeuw Team op een veiling in Amsterdam twee prachtige schilderijen weten te bemachtigen. Een schilderij van de in 1610 in Gorinchem geboren schilder Jan Olis, voorstellende een regent met baret en een schilderij van de in 1677 in Gent geboren schilder Harmanus Serin, waarop de Gorcumse schepen Hubertus Snoeck in de beste ‘Medici-traditie’ is afgebeeld. Beide schilderijen zijn in eigendom gekomen van een Gorcumse stichting, die de schilderijen in langdurig bruikleen heeft gegeven aan het Gorcums Museum, waar zij vanaf eind augustus 2009 tentoongesteld zijn.

Het hieronder afgebeelde schilderij van Jan Olis, het eerste schilderij van deze schilder dat in Gorcums bezit is gekomen, toont een prachtige tronie die op een Rembrandteske wijze is uitgevoerd. Het schilderij, een olieverf op paneel met de afmetingen 35 x 28 cm, is aan de rechterzijkant met Jolis gesigneerd.

De heer Bert Biemans met mevrouw Jungyoon Yang

Het schilderij van Harmanus Serin stelt de 32 jarige Hubertus Snoeck voor, destijds schepen en hoofd van de burgerwacht van Gorinchem. Hij is geschilderd met pruik, zittende voor een boekenkast met boeken waarvan soortgelijke exemplaren in het bezit zijn van de gemeente Gorinchem en op de achtergrond staat een standbeeld van Hercules met knuppel. Macht en wijsheid omringen deze jonge regent die in 1736 door Serin is geschilderd. Serin werkte vooral in regentenkringen in Den Haag, Rotterdam, Delft en Gorinchem. Het met H.SERIN F/1736 gesigneerde olieverf op doek meet 132 bij 109 cm en is in zeer goede staat.

wethouder B.Biemans
wethouder H.Snoeck

Een wethouder van Gorinchem, Bert Biemans, anno 2009 en een wethouder van Gorinchem, Hubertus Snoeck, anno 1736. De verschillen in kleding, haardracht en uitstraling tonen duidelijk aan hoe het ambt van ‘schepen’ in de loop der eeuwen is veranderd.

Stichting FOWW
v.l.n.r. Bert Biemans, Annet Ardesch en Ewald Klaui, voorzitter
van de Stichting FOWW in Gorinchem.

Op 20 mei jl. heeft het Gouden Eeuw Team in gezelschap van de journaliste mevrouw Everdien Hamann van het nieuwsblad De Stad Gorinchem, de stadsarchivaris de heer René van Dijk en de conservatorbeheerder van Kasteel Heukelum, de heer drs. Robbie Dell’Aira, een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘De collectie Kremer’ in het Frans Hals Museum in Haarlem. De heer George Kremer zelf gaf het gezelschap daarbij een persoonlijke rondleiding, waarvan mevrouw Hamann verslag heeft gedaan in De Stad Gorinchem.  In anderhalf uur tijd heeft de heer Kremer zowel uitleg gegeven over zijn collectie, die hoofdzakelijk bestaat uit 17de eeuwse schilderijen, als over de wijze waarop hij en zijn echtgenote Ilone de collectie hebben opgebouwd.

Frans Hals Museum
v.l.n.r. George Kremer, Bert Biemans, Robbie De'll Aira, Everdien Hamann
en René van Dijk in het Frans Hals Museum
.

Tijdens dit bezoek heeft de heer Kremer toegezegd dat twee schilderijen van Abraham Bloemaert uit zijn collectie, aan het Gorcums Museum uitgeleend zullen worden voor een tentoonstelling over Gorcumse Oude Meesters in de tweede helft van 2010.


Frans Hals Museum
v.l.n.r. Annet Ardesch, Everdien Hamann en René van Dijk voor een schilderij
van Abraham Bloemaert in het Frans Hals Museum
.


video Kremer
Een video van ‘De collectie Kremer’ in het Frans Hals Museum.
(Naar de video
)

In juni 2009 heeft het Gorcums Museum van de bekende kunsthandelaar Smeets uit Milaan een prachtig schilderij van Gerard van Kuijl in bruikleen gekregen. Het is een voorstelling van een muziekgezelschap, geschilderd in de traditie van Caravaggio, dat reeds nu bezichtigd kan worden.

van Kuijl:Muziekgezelschap
Muziekgezelschap, Gerard van Kuijl, olieverf op doek, 160 x 205 cm

Begin juli 2009 hebben twee leden van het Gouden Eeuw Team een bezoek gebracht aan het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, waar een bijzondere tentoonstelling over bloemstillevens werd gehouden. Interessant was vooral een bloemstilleven van de hierboven genoemde Jan Olis, die met name genreschilderijen en in mindere mate portretten en slechts twee bekende bloemstillevens vervaardigde. Eén stilleven hing op deze tentoonstelling en dit schilderij was beduidend anders dan de zojuist verworven Rembrandteske tronie.

Bloemstilleven, Jan Olis
Bloemstilleven, Jan Olis, 1662, olieverf op doek,
collectie Noordbrabants Museum.
Aangekocht met de steun van de Vereniging Rembrandt.  


Op 28 augustus zijn in het Gorcums Museum de drie in bruikleen verkregen schilderijen van Jan Olis, Hermanus Serin en Gerard van Kuijl in het bijzijn van het Gouden Eeuw Team en vele genodigden officieel onthuld. De heer Ewald Klaui, voorzitter van de Stichting F.O.W.W. onthulde het schilderij van Jan Olis en de familie Snoeck uit Hoorn verwijderde het rode laken van het schilderij van hun vroegere voorvader, de Gorcumse schepen Hubertus Snoeck. De burgemeester van Gorinchem de heer Piet IJssels heeft samen met wethouder Bert Biemans het door twee rode lakens afgedekte magistrale schilderij van Gerard van Kuijl onthuld.

gorkums nieuws

Snoeck, Snoeck en Snoeck onthullen Snoeck

Gorinchem - 29/08/2009 - Op vrijdagavond 28 augustus vond er in het museum aan de Grote Markt een bijzondere gebeurtenis plaats. Er werden maar liefst 3 nieuwe schilderijen onthuld.
Gouden Eeuw Team

Dit was vooral mogelijk door de inzet van het Gouden Eeuw team. Het Gouden Eeuw team bestaat uit: De heer Drs. B. Biemans MA, (voorzitter), Mevrouw J.A. Ardesch, (beeldend kunstenaar en raadslid van de gemeente Gorinchem) en De heer R. Kreszner, (directeur van het Gorcums Museum).
De werkzaamheden van het Gouden Eeuw Team bestaan uit het identificeren van schilderijen, tekeningen en etsen van Gorcumse schilders uit de 17de eeuw ofwel schilderijen van andere oude meesters die schilderijen van Gorcum hebben gemaakt, die in aanmerking komen voor verwerving door de stichting. Het in langdurig bruikleen geven van schilderijen aan het Gorcums Museum behoort ook tot de mogelijkheden. Het team bezoekt beurzen, tentoonstellingen en veilingen in binnen- en buitenland.

Op 5 mei jl. heeft het Gouden Eeuw Team op een veiling in Amsterdam twee prachtige schilderijen weten te bemachtigen. Een schilderij van de in 1610 in Gorinchem geboren schilder Jan Olis, voorstellende een regent met baret en een schilderij van de in 1677 in Gent geboren schilder Harmanus Serin, waarop de Gorcumse schepen Hubertus Snoeck in de beste “Medici-traditie” is afgebeeld.
Beide schilderijen zijn in eigendom gekomen van een Gorcumse stichting, die de schilderijen in langdurig bruikleen heeft gegeven aan het Gorcums Museum, waar zij dus vanaf nu tentoongesteld zijn. Na openingswoorden van Rob Kreszner en Bert Biemans gingen de aanwezigen naar een andere zaal waar de drie te onthullen schilderijen hingen.
Jan Olis
Het eerste schilderij dat werd onthuld was dat van Jan Olis, in 1610 in Gorinchem geboren en burgemeester van Heusden geweest. Het is het eerste doek dat van deze schilder dat in Gorcums bezit is gekomen. Het toont een prachtige tronie die op een Rembrandteske wijze is uitgevoerd. schilderij toont een portret van een nog onbekende man, met een bruine baret. Het is qua lichtval, stijl en glans een Rembrandtesk werk, olieverf op een houten paneel.

2

Voorzitter Ewald Klaui van de stichting FOWW, Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn, kreeg de eer om dit schilderij te onthullen. Dankzij deze Stichting was het voor het Gouden Eeuw team mogelijk om onder andere dit schilderij naar Gorinchem te halen.
Harmanus Serin
Het schilderij van Harmanus Serin stelt de 32 jarige Hubertus Snoeck voor, destijds schepen en hoofd van de burgerwacht van Gorinchem. Hij is geschilderd met pruik, zittende voor een boekenkast met boeken waarvan soortgelijke exemplaren in het bezit zijn van de gemeente Gorinchem en op de achtergrond staat een standbeeld van Hercules met knuppel. Macht en wijsheid omringen deze jonge regent die in 1736 door Serin is geschilderd. Serin werkte vooral in regentenkringen in Den Haag, Rotterdam, Delft en Gorinchem. Het met H.SERIN F/1736 gesigneerde olieverf op doek meet 132 bij 109 cm en is in zeer goede staat. De schilder Harmanus Serin (1677 in Gent geboren) was een reizende portrettist die in Den Haag, Dordrecht, Delft en Gorinchem notabelen schilderde. Hij werkte in de traditie van de beroemde familie De Medici uit Florence. Dat was toen helemaal de top.

2

Dit schilderij werd onthuld door de familie Snoeck uit Hoorn. Het echtpaar Snoeck en hun twee zonen hadden op internet over de aankoop van het schilderij gelezen. Als afstammelingen hadden zij contact opgenomen met het Gouden Eeuw team en die vonden dit zo leuk, dat zij de onthulling aan van het schilderij aan deze familie overlieten. Vader Remco en zijn zonen Edgar Remmet en Timothy Matthijs deden dit met veel plezier.

2

Dit schilderij werd onthuld door de familie Snoeck uit Hoorn. Het echtpaar Snoeck en hun twee zonen hadden op internet over de aankoop van het schilderij gelezen. Als afstammelingen hadden zij contact opgenomen met het Gouden Eeuw team en die vonden dit zo leuk, dat zij de onthulling aan van het schilderij aan deze familie overlieten. Vader Remco en zijn zonen Edgar Remmet en Timothy Matthijs deden dit met veel plezier. Opvallend was de gelijkenis Hubertus op het schilderij met vader en zijn zonen. Een van de zonen viel hierbij helemaal op. Als hij lachtte was de gelijkenis zo groot, dat hij goed de verjongde uitvoering van Hubertus Snoeck had kunnen zijn. Gerard van Kuijl In juni 2009 heeft het Gorcums Museum van de bekende kunsthandelaar Smeets uit Milaan een prachtig schilderij van Gerard van Kuijl in bruikleen gekregen. Het is een voorstelling van een muziekgezelschap, geschilderd in de traditie van Caravaggio.

2

Burgemeester Piet IJssels mocht dit derde en laatste schilderij onthullen, maar riep hierbij de hulp in van Bert Biemans.

naar alle Nieuwsbrieven