Jan van GoyenNieuwsbrief, het vierde kwartaal 2008:
Na de oprichting van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem is op 26 November 2008 ook de Stichting Vrienden van de Gouden Eeuw Gorinchem opgericht. Het doel van de Vrienden is dat particulieren voor een bedrag van euro 50 per jaar lid worden om daarmee de Stichting te ondersteunen. Van de contributies kunnen schilderijen of tekeningen worden aangekocht.

De in Gorinchem gevestigde Van Andel-Spruijt Stichting heeft de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem gedurende de komende drie jaar een jaarlijkse financiële ondersteuning toegezegd als een bijdrage in de lopende kosten zoals die van websiteonderhoud, communicatie, bezoeken aan veilingen en beurzen en advieskosten van externe experts.


Het grote doek van zeven bij zeven meter met de tekst ‘De Gouden Eeuw terug in Gorinchem’, dat in september werd aangebracht, is in de tweede week van december weer van de gevel van het Gorcums Museum gehaald. Het doek heeft de aandacht van vele bezoekers aan de Grote Markt getrokken en daarmee bekendheid gegeven aan ons doel.

dinner1

Op 24 oktober heeft er in het auditorium van het Gorcums Museum een diner plaatsgevonden ter gelegenheid van de start van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem. Aanwezig waren naast het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van Gorinchem ook sympathisanten uit Gorinchem en bekende kunsthistorici zoals de hoogleraren prof. dr. Eric Jan Sluijter van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Volker Manuth van de Radboud Universiteit, dr. Peter Sigmond, dr. Nicolette Sluijter-Seijffert, dr. Marieke de Winkel en dr. Petria Nobel.

dinner2


Tijdens het diner werden er toezeggingen gedaan voor de aankoop van een schilderij en de restauratie van een schilderij van de Gorcumse schilder Gerard van Kuijl, dat aanwezig is in het auditorium van het Gorcums Museum. De restauratiewerkzaamheden van dit schilderij zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 gaan plaatsvinden.
Op 7 november hebben twee leden van het Gouden Eeuw-team een diner van Sotheby’s in Amsterdam bezocht waar verdere contacten werden gelegd met de experts van het team Oude Meesters van Sotheby’s en enkele kunsthandelaren.

In het vierde kwartaal is er geregeld contact geweest met een externe consultant op het gebied van Oude Meesters over mogelijke aankopen op veilingen in Nederland en Londen. Uiteindelijk heeft dit nog niet geresulteerd in daadwerkelijke verwervingen. Ook het Gorcums Museum heeft door de bemoeienissen van het Gouden Eeuw-team enkele schilderijen aangeboden gekregen, maar de kwaliteit van deze schilderijen voldeed niet aan museale normen.

Onze voorzitter Drs. Bert Biemans MA heeft niet alleen in Gorinchem verschillende lezingen over de Gouden Eeuw gehouden maar ook in de Alblasserwaard zoals in Hoornaar en Oud-Alblas. Tevens heeft hij op 19 december aan de Universiteit van Amsterdam deelgenomen aan een internationaal minisymposium over het aantal schilderijen dat in de 17de eeuw in de Republiek is gemaakt. In tegenstelling van de tot heden gangbare getallen van zeven à acht miljoen geproduceerde schilderijen gaat Biemans uit van circa één miljoen schilderijen. In de universitaire wereld is naar aanleiding van zijn berekeningen weer een nieuwe discussie op gang gekomen.

In de wandelgangen van bovengenoemde bijeenkomst vertelde dr. Peter Carpreau, conservator van het Museum van Leuven, dat er in Leuven een reliekdoek van de Martelaren van Gorcum aanwezig is. Het Gouden Eeuw-team hoopt begin 2009 een bezoek aan Leuven te brengen.

Op 5 januari 2009 zal in Gorinchem een stagiaire van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, Sarah Broekhoven, gedurende twee maanden schilderijen van Gorcumse Oude Meesters die in depot staan bij musea in Nederland, België en Duitsland in kaart brengen waardoor we een overzicht krijgen van de niet op zaal geëxposeerde schilderijen.

naar alle Nieuwsbrieven